ITD Aktualno 5. mednarodni znastveni simpozij ICOMOS

Dediščina in skupnost
5. mednarodni znastveni simpozij ICOMOS

28. marec 2024
Icomos_Letak_2024_SLO_page-0001

Peti, jubilejni znanstveni simpozij ICOMOS Slovenija posvečamo vlogi lokalnih in predvsem dediščinskih skupnosti pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša kulturnodediščinski turizem.
V letu, ko praznujemo 60. obletnico nastanka Beneške listine, ki je kot temeljni dokument začrtala tako razvoj organizacije ICOMOS kot varovanje nepremične kulturne dediščine praktično po vsem svetu, in ko smo na pragu 20. obletnice sprejema Farske konvencije, ki izpostavlja večplastnost pomena dediščine za družbo, s simpozijem odpiramo temo, ki se v številnih lokalnih okoljih kaže kot pomemben, velikokrat tudi pereč razvojni izziv. Preizpraševali se bomo, kaj kulturnodediščinski turizem kot razvojni potencial prinaša v lokalna okolja. Ob neustreznem upravljanju lahko namreč prispeva k degradaciji kulturne dediščine, zato je treba vedno znova soočati vprašanja družbenih, etičnih, kulturnih, okoljskih in ekonomskih pravic, povezanih s turizmom, ter jih obravnavati celostno. V skladu s cilji Mednarodne listine ICOMOS o kulturnodediščinskem turizmu (2022) je ključnega pomena, da varstvo kulturne dediščine in pravic skupnosti postavimo v središče politike in projektov v kulturnodediščinskem turizmu, spodbujamo sodelovanje deležnikov in participativno upravljanje na področju kulturne dediščine in turizma ter upravljanje obeh področij usmerjamo v podporo ciljem trajnostnega razvoja, s skrbjo za dediščino ter s pravičnim in vključujočim razvojem lokalnih skupnosti.

Icomos_Letak_2024_SLO