HEI-Transform Mreža

Mreža

Pomen projekta HEI-Transform je povezovanje in odpiranje novih možnosti izmenjave znanja, ne le skozi strokovno raziskovalno delo, temveč tudi skozi implementacijo v pedagoški proces.

Podpora

Svetovalni odbor

Člani svetovalnega odbora bodo na letnih srečanjih in individualnih konzultacijah sodelovali z raziskovalci ter jim s svojimi izkušnjami svetovali glede odprtih vprašanj projekta. Prek njih in njihovih matičnih institucij bodo zagotovljeni tudi izmenjava znanj, boljša mednarodna diseminacija rezultatov in nadaljnje povezovanje v mednarodnem prostoru.

Roberto Cavallo
Christer Gustafsson
Anna Mignosa

Odbor deležnikov

Sestavljajo ga domači strokovnjaki. Z njihovo pomočjo bomo raziskavo navezali na tiste ključne značilnosti slovenske prakse, ki nam bodo pomagale razviti glavni cilj projekta – multikriterijski analitični sistem za usmerjanje projektov prilagojene ponovne rabe opuščene dediščine. Odbor sestavljajo predstavniki ministrstev, javnih zavodov, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti ter gospodarskih organizacij in združenj, ki sodelujejo v procesih ohranjanja, upravljanja, rabe in načrtovanja razvoja nepremične kulturne dediščine v Sloveniji.


Ministrstvo za kulturo (Barbara Žižič Baumgartner)
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (Marko Hren)
Ministrstvo za naravne vire in prostor (Jernej Červek)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Robert Peskar)
Zavod RS za varstvo narave (Teo Hrvoje Oršanić)

ICOMOS SI (Nataša Jurgec Gurnick)
TICCIH SI (Goran Završnik)
Slovensko konservatorsko društvo (Srečko Štajnbaher, Ana Marija Krajnc)
Združenje zgodovinskih mest (Živa Deu)

Center za kreativnost (Anja Zorko)
PKF hospitality (Tomo Čeh)
Zbornica za arhitekturo in prostor (Slavko Gabrovšek)

ZMOS (Alenka Pograjc)
SOS (Lucija Čakš)

Lokalni odbori deležnikov

Občina Gornja Radgona: Urška Mauko Tuš, Vladimir Mauko, Aleksandra Pintarič Zamuda, Majda Ferenc, Suzana Rakuša, Vera Šinko, Tatjana Kotnik, Mateja Fišinger, Milan Svetec, Dana Štucelj, Maja Klenovšek, Zoran Jakič, Borut Cvetkovič, Gregor Wolf, Igor Klemenčič, Vlado Drvarič, Vasja Rovšnik, Samo Tuš, Barica Marentič Požarnik)

Občina Hrastnik: Miha Mirt, Suzana Venko, Vojka Šergan, Iva Vidovič, Peter Gole, Mojca Greben, Nina Kavzar, Lara Jerkovič, Maša Kovač, Marko Funkl, Polona Dolanc

Občina Lenart: Eva Škrlec, Valerija Jelen, Mojca Guzej, Janez Kramberger, Aleksander Gungl, Mitja Krajnc, Nataša Cotar, Milojka Domajnko, Društvo Ovtar Slovenskih goric, Stanko Kramberger, Miroslav Mauko, Nina Šulin, Petra Krepek Cafnik, Marko Šebart, Zmago Šalamun

Občina Kostanjevica na Krki: Goran Milovanovič, Melita Skušek, Matej Kuhar, Anita Krajnc, Matic Bratkovič, Jasmina Bršec, Sandi Tršinar, Jurij Kovačič, Tatjana Petrič, Barbara Kučič, Gregor Jordan, Jernej Tomazin, Živa Šošter

Povezovanje

Predstavitve delovanja, izsledkov projekta ter naših raziskovalnih metod na konferencah doma in v tujini predstavlja pomemben del izmenjave znanja in informacij v znanstveni skupnosti.

IFKO, Sonja. Heritage as a social practice : managing change of industrial heritage site. V: GA2023 ICOMOS : [ICOMOS 21st General Assembly and Scientific Symposium Scientific Symposium Abstracts 2023 : Heritage changes : 31 August – 9 September 2023, Sydney, Australia] : book of abstracts. [S. l.]: ICOMOS International, cop. 2023. Str. 173-174. ISBN 978-2-918086-90-1.

IFKO, Sonja. Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo. V: KARO, Špela (ur.), IFKO, Sonja (ur.). HEI-Transform : dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo : uvodna konferenca raziskovalnega projekta, 3.-4. april 2023, Fakulteta za arhitekturo UL : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2023. Str. 3-5. [COBISS.SI-ID 185596675]

IFKO, Sonja. Industrijska baština kao nosilac održive i regenerativne budućnosti : prispevek, Perspektive industrijskog naslijeđa, v organizaciji Univerze v Sarajevu (Pedagoška akademija) in Nacionalnega komiteja ICOMOS, Sarajevo, 15. 12. 2023. [COBISS.SI-ID 185612035] IFKO, Sonja. Arhitektura socijalističkih industrijskih divova u Sloveniji i perspektive njihove održive transformacije = The architecture of socialist industrial giants in Slovenia and perspectives for their sustainable transformations. V: PANDŽA, Kristina (ur.), PALINIĆ, Nana (ur.), LOZZI-BARKOVIĆ, Julija (ur.). IX. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini : posvećena temi Industrijsko nasljeđe nakon 1945. : Rijeka, 19.-20. svibnja 2023 : zbornik sažetaka = 9th international conference on industrial heritage : thematically related to Industrial heritage after 1945 : Rijeka, 19th-20th May 2023 : collection of summaries. Rijeka: Pro torpedo, 2023. Str. 37-38.

ZUPANČIČ, Tadeja. Novi evropski Bauhaus in kulturna dediščina. V: KARO, Špela (ur.), IFKO, Sonja (ur.). HEI-Transform : dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo : uvodna konferenca raziskovalnega projekta, 3.-4. april 2023, Fakulteta za arhitekturo UL : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2023.

Pedagoško delo

Mentorstvo magistrskih nalog

dr. Sonja Ifko

KIRIN, Ian. Grad, ki je dobil ime po Servulu : idejna zasnova parka Socerb in prenove gradu Socerb: magistrsko delo. Ljubljana: [I. Kirin], 2023.
ŽGANK, Gaja. Industrijska dediščina za regenerativno prihodnost = Industrial heritage for regenerative future : idejna zasnova prilagojene ponovne uporabe območja tovarne Keramične industrije Liboje = conceptual design for the adaptive reuse of the factory Keramična Industrija Liboje : [magistrsko delo]. Ljubljana: [G. Žgank], 2023.
MALI, Maruša. Loška ustvarjalnica = Loka art space : idejna zasnova revitalizacije območja Koširjevega mlina v Škofji Loki = conceptual design for the revitalization of the Košir mill in Škofja Loka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mali], 2023.
DRVARIČ, Urša. Presoja vplivov na območja kulturne dediščine – primer mariborskega južnega roba : magistrsko delo št.: 43/II. PN = Heritage impact assessment in spatial planning process example of south city edge of Maribor : master thesis no.: 43/II. PN. Ljubljana: [U. Drvarič], 2022.

Aleksander Ostan

HIRSCH, Rok. Idejna zasnova prenove idrijskega skladišča žita na Vrhniki : magistrsko delo. Vrhnika: [R. Hirsch], 2024

Maruša Zorec

BRANKOVIČ, Neža. Dom v zalivu : idejna zasnova prenove Narodnega doma v Trstu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Brankovič], 2023.
KURET, Mitja. Kamnik Sever : idejna zasnova revitalizacije južnega območja nekdanje Smodnišnice v Kamniku s projektom novega vstopnega objekta : magistrsko delo. [S. l.: M. Kuret], 2022.

Tadeja Zupančič

LIKAR, Maja. Predlog revitalizacije območja tovarne Argo v Izoli in idejna zasnova obrtno kreativnega centra : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Likar], 2023.

Rok Žnidaršič

LENÁRDIČ, Zala Zia. Učinki prividov : arhitekturno-konservatorski pristopi k ruševinam : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Z. Lenárdič], 2023.
KOBAL, Monika. Kmetijski tehnološki center : idejna zasnova prenove Fužin nad Ajdovščino : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kobal], 2023.