HEI-Transform Raziskovalno delo

Raziskovalno delo

Raziskovalno delo je razdeljeno na šest vsebinskih sklopov – delovnih paketov (DP), sedmi DP pa je namenjen predstavljanju projekta in diseminaciji njegovih rezultatov.

Rezultati

vaulted_cellar_tunnel_arches_keller_cellar_speed_rhaeto_romanic_culture_history-995422

Delovni paketi

Raziskovalna podmena in strukturiranje ciljev za njeno dokazovanje sta narekovala program dela in zasnovo raziskave, ki se začne z dvema analitičnima sklopoma. V prvem, ki ga pokrivata delovna paketa DP1 in DP2, pridobivamo in združujemo podatke, ki bodo osnova za pripravo odgovorov na vprašanja o vlogi NKD v prihodnjem trajnostnem razvoju Slovenije. Drugi analitični sklop zajemata DP3 in DP4. Prvi bo obravnaval značilnosti in pogoje za trajnostne preobrazbe v manjših lokalnih skupnostih zunaj regionalnih središč ter njihov odnos do revitalizacije opuščene NKD s prilagojeno novo rabo. DP4 pa bo poglobljeno analiziral obstoječe načrtovalske in upravljavske pristope ter razvita orodja. Rezultati vseh štirih DP bodo osnova za oblikovanje modela KD 4.0 v DP5. DP6 je organiziran v obliki eksperimentalnih laboratorijev (revitlabov) v štirih manjših krajih v vzhodni kohezijski regiji.