HEI-Transform O projektu

O projektu

Transdisciplinarni raziskovalni projekt HEI-TRANSFORM raziskuje področje nepremične kulturne dediščine in razvija pristope za trajnostno obnovo opuščenih in razvrednotenih objektov in območij.

O projektu

Open

Cilji

Open

Upravljanje projekta

Upravljanje projekta usmerja vodja projekta skupaj z znanstvenim odborom, ki ga sestavljajo vodje posameznih vsebinsko zaokroženih sklopov raziskav – delovnih paketov. Ti koordinirajo dele raziskave v skladu z njeno vsebino ter skrbijo za kontinuiran potek dela in interdisciplinarno sodelovanje.

Za koordinacijo med raziskovalnimi organizacijami (RO) in znotraj njih skrbi odbor koordinatorjev, ki ga sestavljajo predstavniki RO in vodja projekta.

Vodja projekta

izr. prof. dr. Sonja Ifko
FA UL, ITD

Znanstveni odbor

Sonja Ifko
UL FA, ITD UL

Neža Čebron Lipovec
UP FHS

Ljubica Knežević Cvelbar
UL EF

Miloš Kosec
UL FA, ITD UL

Matjaž Uršič
UL FDV

Barbara Vodopivec
ZRC SAZU

Raziskovalne organizacije in raziskovalci

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UL FDV)

Matjaž Uršič, koordinator
SICRIS

Barbara Brečko
SICRIS

Maša Filipovič Hrast
SICRIS

Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)

Blaž Šeme, koordinator
SICRIS

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ter Inštitut za kulturne in spominske študije

Barbara Vodopivec, koordinatorica
SICRIS

Jasna Fakin Bajec
SICRIS

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)

Vlasta Vodeb, koordinatorica
SICRIS

Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem (UM FT)

Maja Turnšek, koordinatorica
SICRIS