ITD O Inštitutu

Inštitut za trajnostno dediščino

Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine (ITD) raziskuje in razvija pomen trajnostnega varstva kulturne dediščine ter o njem izobražuje in ozavešča.

O inštitutu

Fakulteta za arhitekturo ga je ustanovila skupaj z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ter Filozofsko fakulteto UL, da bi z interdisciplinarnim povezovanjem vzpostavili okvir uspešnega sodelovanja za razvoj novih znanj, ki jih zahtevata odgovorno varstvo in prenova ene temeljnih vrednot naše samobitnosti in povezanosti – kulturne dediščine. Inštitut je zasnovan kot odprta raziskovalna platforma. Ta povezuje in vabi k sodelovanju raziskovalce UL, ki se znotraj svojih disciplin ukvarjajo z ohranjanjem dediščine.

Svet inštituta

Vodja inštituta

izr. prof. dr. Sonja Ifko
FA UL, ITD

Namestnik vodje inštituta

doc. dr. Blaž Šeme
ALUO UL

Člani sveta inštituta

izr. prof. dr. Sonja Ifko
FA UL

doc. dr. Blaž Šeme
ALUO UL

izr. prof. dr. Matija Črešnar
UL FF

asist. Veronika Zavratnik
UL FF

Angleški naziv

The Interdisciplinary and Interfaculty Institute of the University of Ljubljana for Sustainable Protection of Heritage

Svetovalni odbor

V nastajanju

Člani inštituta

Filozofska fakulteta UL

Oddelek za arheologijo
izr. prof. dr. Matija Črešnar
izr. prof. dr. Katja Katarina Predovnik

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
izr. prof. dr. Mateja Habinc
prof. dr. Rajko Muršič
prof. dr. Mojca Ramšak
izr. prof. dr. Jaka Repič
asist. Veronka Zavratnik

Oddelek za umetnostno zgodovino
prof. dr. Matej Klemenčič
doc. dr. Renata Novak Klemenčič

Oddelek za geografijo
dr. Barbara Lampič
prof. dr. Dejan Rebernik

Fakulteta za arhitekturo

izr. prof. dr. Sonja Ifko
izr. prof. dr. Ljubo Lah
doc. dr. Aleksander Ostan
doc. dr. Simon Petrovčič
doc. Rok Žnidaršič

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Oddelek za restavratorstvo
doc. dr. Blaž Šeme
doc. mag. Martina Vuga

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Oddelek za kemijo in biokemijo
prof. dr. Irena Ciglič Kralj
prof. dr. Matija Strlič

Kulturna dediščina

Open

Dediščinske raziskave

Open