HEI-Transform RevitLab

RevitLab

Da bomo lahko v praksi preizkusili najnovejše znanstvene pristope k revitalizaciji in ponovni uporabi opuščene ali degradirane kulturne dediščine, bomo oblikovali eksperimentalne laboratorije za revitalizacijo dediščine na terenu.

Cilji

V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in predstavniki interesnih skupin bomo na štirih različnih objektih oziroma območjih v vzhodni kohezijski regiji (v mestnem jedru, na arheološkem območju, v gradu in objektu industrijske dediščine) simulirali proces razvijanja vključujoče in trajnostne ponovne prilagojene rabe. Z revitalizacijskimi laboratoriji (revitlabi) bomo pridobivali podatke o lokalnih skupnostih in obravnavanih območjih NKD, usklajevali interese in razreševali konflikte, ki se porajajo pri posegih v dediščino, preverjali temeljna znanja in s tem optimizirali model KD 4.0, ki ga razvijamo. Rezultat revitlabov bodo po trije konkretni alternativni predlogi za vključujočo in trajnostno prilagojeno ponovno rabo dediščine za vsako izmed štirih lokacij.

Skupnost RevitLab

Projekt HEI-TRANSFORM bo za preizkus in optimizacijo modela Kulturna dediščina 4.0 na terenu vzpostavil štiri »revitalizacijske laboratorije« (revitlabe), in sicer na štirih konkretnih lokacijah z različnimi tipi nepremične kulturne dediščine v vzhodni kohezijski regiji. Štiri izbrane dediščinske tipologije so arheološka dediščina, urbano jedro, grajski kompleks in industrijska dediščina. Transdisciplinarni laboratoriji bodo v sodelovanju z lokalnimi akterji, ustanovami, prebivalstvom in interesnimi skupinami osnovna infrastruktura za zbiranje podatkov, razvijanje variant revitalizacije in preverjanje uspešnosti omenjenega modela. Za vsako območje bomo v delavnicah s skupinami študentov z univerz, vključenih v projekt, izdelali tri projektne rešitve, ki bodo nastale pod vodstvom različnih mentorskih skupin. Ta del raziskave je ključnega pomena za uveljavitev novih načrtovalskih praks na področju nepremične kulturne dediščine v Sloveniji, saj bodo eksperimenti raziskovalce soočili z uporabo metode raziskovanja skozi oblikovanje (design driven research). Osnovni namen laboratorijev je oblikovanje realističnega modela za sodelovanje med strokami in deležniki na terenu ter na osnovi tega za ustvarjanje spodbudnih pogojev za prenos transdisciplinarnih rešitev v prakso.

Gornja Radgona

Arheološka dediščina

Revitlab pod vodstvom Aleksandra Ostana bo s tremi projektnimi rešitvami preveril možnosti za trajnostni pristop k raziskovanju, prezentaciji in revitalizaciji območja Gornje Radgone.
griechenland-11

Kostanjevica na Krki

Naselbinska dediščina

Revitlab pod vodstvom Roka Žnidaršiča bo s tremi projektnimi rešitvami preveril realistične scenarije za celostno dolgoročno strategijo revitalizacije.
zavihek-kostanjevica-na-krki-1

Grad Hrastovec

Grajska dediščina

Pospešen proces deinstitucionalizacije pomeni tudi priložnost za oblikovanje strategije, s katero se bo ukvarjal revitlab pod vodstvom Miloša Kosca.
GradHrastovec1

Hrastnik

Industrijska dediščina

Opuščeno industrijsko premogovniško območje v Hrastniku bo predmet treh projektnih rešitev revitlaba pod vodstvom Sonje Ifko.
6a66306db432e3dee9c0