ITD Četrtki za dediščino

Četrtki za dediščino

Cikel dogodkov Četrtki za dediščino bo raziskoval možnosti izboljšanja konkurenčnosti nepremične kulturne dediščine (NKD) Slovenije in je usmerjen v prepoznavanje in vključevanje njenih potencialov v proces zelene preobrazbe. Dediščino ovrednoti kot vir trajnostne prihodnosti in to kvalitativno in kvantitativno opredeli.

dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

Dediščina v antropocenu: kako misliti dediščino ob koncu časa

19. oktober 2023 ob 18:00 Fakulteta za arhitekturo
dimitrij

Dr. Rajko Muršič

Od nesnovne kulturne dediščine do dediščinskih skupnosti

22. april 2023 ob 17:00 Fakulteta za arhitekturo
6125