ITD Aktualno Neevidentirana nepremična kulturna dediščina

Vabilo k oddaji predlogov
Neevidentirana nepremična kulturna dediščina

02. april 2024
B_09_Lakonce_Maja+Bevc_2017

Pri projektu HEI-Transform smo pripravili osnovni pregled dediščinsko pomembnih območij, ki še niso vključena v Register kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.

Povezava do pregledovalnika

Namen izdelave pregledovalnika je vzpostavitev odprtega sistema mapiranja in zbiranja predlogov tako s strani raziskovalcev, kot strokovne javnosti in vseh prebivalcev. Na ta način lahko skupaj prispevamo k boljši prepoznavnosti vse dediščine in tudi k njenemu ohranjanju. Mapiranje bomo nadaljevali in objavljali na spletnih straneh Inštituta za trajnostno dediščino UL tudi po zaključku projekta HEI-TRANSFORM.

Pri dodajanju predlogov za objekte in območja neevidentirane dediščine lahko sodelujete tudi vi.

Za pripravo predlogov mapiranja neevidentirane dediščine smo pripravili obrazec, ki ga najdete na tej povezavi Karton mapiranja HEI-TRANSFORM. Z vašimi predlogi izpolnjene obrazce pošljeta na naslov trajnostna.dediscina@fa.uni-lj.si, raziskovalci jih bomo pregledali ter vnesli podatke v spletno aplikacijo.

Vnaprej hvala za sodelovanje!