ITD Poletna šola

Poletna šola trajnostne dediščine Univerze v Ljubljani 2024
Kulturna dediščina in kulturnodediščinski turizem – omejitve in sinergije

1.–3. julij 2024: Slovenija
4.–7. julij 2024: Avstrija

poletna

Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine (ITD UL) med 1. in 7. julijem 2024 v sodelovanju z združenjema ICOMOS Slovenija in ICOMOS Austria organizira četrto poletno šolo Univerze v Ljubljani: tokratna tema je Kulturna dediščina in kulturnodediščinski turizem – omejitve in sinergije, poletna šola pa bo letos prvič potekala v okviru ICOMOS University Foruma.

Na poletni šoli bomo raziskovali izzive, s katerimi se soočamo pri ohranjanju in upravljanju dediščine v razmerah vse intenzivnejše turistične rabe kulturnodediščinskih krajev in destinacij. Osredotočili se bomo predvsem na dediščino gradov in drugih kompleksnih historičnih dediščinskih območij. Predstavili bomo najnovejši mednarodni dokument organizacije ICOMOS – Mednarodno listino ICOMOS o kulturnodediščinskem turizmu: Krepitev varstva kulturne dediščine in odpornosti skupnosti z odgovornim in trajnostnim upravljanjem turizma, ki je nastala leta 2022 kot del aktivnosti za preprečevanje degradacije kulturne dediščine zaradi turistifikacije ter izpostavitev pomena vprašanj glede družbenih, etičnih, kulturnih, okoljskih in ekonomskih pravic, povezanih s turizmom.

Analizirali bomo pogoje za uspešno sodelovanje vseh vključenih deležnikov in preučevali njihove vloge skozi konkretne primere uspešne prakse. Spoznali bomo primere dobrega upravljanja dediščine v navezavi s turizmom, pa tudi izzive, s katerimi se srečujejo upravljavci. Na ekskurzijah si bomo ogledali več primerov povezovanja dediščine in turizma v Sloveniji in tudi v Avstriji: tu si bomo ogledali dediščino kulturne krajine v dolini Wachau, ki je vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine, kulturno krajino Traisental z zgodovinskimi gradovi, kmetijami, vasmi z vinskimi kletmi in opuščenim rudarskim mestom, v zaključku pa še en Unescov dediščinski spomenik, palače in vrtove Schönbrunna – eno turistično najbolj obremenjenih lokacij na svetu. Poletno šolo bomo sklenili z ogledom razstave Toourism v Arhitekturnem centru na Dunaju.

Iskali bomo odgovore na naslednja vprašanja:

KAJ SO KLJUČNI IZZIVI KULTURNODEDIŠČINSKEGA TURIZMA?

KAKO IZZIVE REŠEVATI NA VKLJUČUJOČ NAČIN?

KAKO BOLJE SODELOVATI ZA DOBROBIT DEDIŠČINE IN LOKALNIH PREBIVALCEV?

Zakaj?

Ker si moramo prizadevati za razvoj in upravljanje kulturnega turizma na način, ki prispeva k ohranjanju kulturne dediščine, ker je treba opolnomočiti skupnosti, doseči boljšo družbeno odpornost ter si prizadevati za blaginjo in zdravo okolje za vse.

Ta načela, povzeta iz Mednarodne listine ICOMOS o kulturnodediščinskem turizmu, moramo uresničevati pri načrtovanju in upravljanju dediščine ter tako graditi pravično prihodnost za vse. Zato je pomembno, da jih dobro spoznamo.

Za koga?

Poletna šola je namenjena tako študentom (na univerzitetni, magistrski in doktorski stopnji) kot tudi vsem strokovnjakom, ki se z obravnavano tematiko soočajo v praksi: strokovnjakom s področij varovanja dediščine, turizma, arhitekture, urbanizma in različnih dediščinskih strok, predstavnikom lokalnih skupnosti in odločevalcem na vseh ravneh, v Sloveniji in širši regiji.

Kje?

Poletna šola bo potekala v živo najprej v Sloveniji in nato v Avstriji; ves program razen ekskurzij bo v prvih treh dneh izveden v hibridni obliki, z uporabo spletne platforme Zoom. Udeleženci, ki se bodo prijavili za sodelovanje prek spleta, bodo prejeli povezavo tri dni pred začetkom poletne šole. Nekatera uvodna predavanja bomo v živo prenašali tudi na kanalu na Youtubu.

Način dela

Za vse udeležence je predvideno aktivno sodelovanje. Lepo vabljeni vsi, ki bi želeli v okviru tematskih delavnic predstaviti izzive, povezane z industrijsko dediščino iz svojega okolja. Dolžina predstavitve naj bo 5–7 minut. Svoj predlog za predstavitev pošljite na 5 straneh (v formatu ppt ali pdf) do 27. junija 2024 na naslov trajnostna.dediscina@fa.uni-lj.si.

Uvodni predavatelji

Na poletni šoli bodo predavali ugledni mednarodni in slovenski strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vprašanji ohranjanja dediščine in turizma.

Osrednja predavateljica in mentorica bo prof. dr. Celia Martínez Yáñez z Univerze v Granadi, članica mednarodnega odbora ICOMOS, podpredsednica mednarodnega odbora za kulturni turizem ICOMOS ter koordinatorica najnovejše mednarodne listine ICOMOS o kulturnodediščinskem turizmu.

Uvodna tematska predavanja bodo pripravili prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar z Ekonomske fakultete UL, ki se bo osredotočila na pomen kulturnodediščinskega turizma za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, dr. Matthias Ripp, vodilni menedžer historičnega središča Regensburga v Nemčiji, ki bo predaval o izkušnjah upravljanja svetovne dediščine v luči turizma, in prof. dr. Kurt Luger, vodja Unescove katedre za kulturno dediščino in turizem na Univerzi v Salzburgu, ki se bo osredotočil na problematiko turistifikacije kulturne dediščine.

Celia Martínez Yáñez

Prof. dr. Celia Martínez Yáñez (PhD) je profesorica zgodovine umetnosti na Univerzi v Granadi v Španiji, kjer predava predmete s področja varovanja kulturne dediščine. Je urednica univerzitetne publikacije o zgodovinski dediščini erph_ Scientific Electronic Journal of Historical Heritage (WOS ESCI). Od leta 2017 je podpredsednica Mednarodnega znanstvenega odbora za kulturni turizem organizacije ICOMOS. V tej vlogi je koordinirala tudi nastanek najnovejše mednarodne listine ICOMOS o kulturnodediščinskem turizmu: Krepitev varstva kulturne dediščine in odpornosti skupnosti z odgovornim in trajnostnim upravljanjem turizma, ki je nastala leta 2022. Med letoma 2018 in 2023 je bila članica izvršnega odbora ICOMOS España, od leta 2023 pa je članica mednarodnega odbora organizacije.

Od leta 2021 je članica in evalvatorka Research Executive Agency Evropske komisije. Je sokoordinatorka ICOMOS University Foruma za Evropo, ki združuje člane organizacije ICOMOS, delujoče v akademskem prostoru.

Ljubica Knežević Cvelbar

Dr. Ljubica Knežević Cvelbar je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in gostujoča profesorica na več kot 30 univerzah po vsem svetu. Kot profesorica, raziskovalka in svetovalka ima 15 let izkušenj. Sodelovala je pri več kot 70 projektih, tudi takšnih, ki sta jih financirala Evropska komisija in UNDP. Vodila je več raziskovalnih in svetovalnih projektov za vlade Republike Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Črne gore, pa tudi za številne občine in MSP. Je avtorica Strategije trajnostnega razvoja turizma Slovenije 2017–2021 in Strategije razvoja turizma mesta Ljubljana 2021–2027. V strokovnih oziroma znanstvenih revijah za turizem, vključno s svetovno najprepoznavnejšimi, kot so Journal of Travel Research, Annals of Tourism Research in Journal of Sustainable Tourism, je objavila več kot 50 člankov. Njena bibliografija šteje skoraj 300 znanstvenih ali strokovnih del, predvsem s področja turizma.

Raziskovalno delo Ljubice Knežević Cvelbar je pomembno vplivalo na trajnostni razvoj turizma na svetovni ravni in je bilo nagrajeno z najpomembnejšimi mednarodnimi znanstvenimi nagradami v turizmu, vključno z nagrado Thee Sinclair za odličnost izdelkov (2016, 2019) in nagrado Charlesa R. Goeldnerja za odličnost (2019). Dr. Ljubica Knežević Cvelbar je članica uredniškega odbora pri šestih mednarodnih akademskih revijah in članica svetovne mreže turističnih strokovnjakov AIEST, od oktobra 2020 pa tudi predsednica SRIPT (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo za trajnostni turizem).

Matthias Ripp

Dr. Matthias Ripp je izkušen menedžer za področje kulturne dediščine z več kot desetletnimi izkušnjami na vodilnih funkcijah; pri delu uspešno usklajuje vprašanja, povezana z ohranjanjem in upravljanjem kulturne dediščine. Aktivno deluje pri razvoju projektov in strateškem usklajevanju politik v mednarodnem okolju. Kot strokovnjak, usposobljen za upravljanje, predvsem vodenje in koordiniranje integriranih interdisciplinarnih delovnih skupin, se osredotoča na svetovanje, zgodovino gradnje, urbanizem, družbeno načrtovanje in turizem. Je pionir upravljanja dediščine, specializiran za vzpostavljanje uspešnih partnerstev v mednarodni skupnosti na tem področju.

Svoja besedila, v katerih se osredotoča na nove pristope pri upravljanju zgodovinskih mest, s posebnim poudarkom na Unescovih mestih svetovne dediščine, je objavil v številnih nemških in mednarodnih publikacijah.

Kurt Luger

Prof. dr. Kurt Luger je študiral komunikologijo in ekonomijo v Münchnu in Salzburgu; leta 1979 je pridobil doktorat in leta 1989 postdoktorsko kvalifikacijo iz komunikologije. Je avtor številnih znanstvenih del s področja dediščine in kulturnodediščinskega turizma ter predsednik društva EcoHimal za sodelovanje med Alpami in Himalajo s sedežem v Salzburgu in Katmanduju. Predseduje tudi salzburškemu Inštitutu za interdisciplinarne raziskave turizma (InIT) ter vodi Unescovo katedro za kulturno dediščino in turizem na tamkajšnji univerzi.

Ponedeljek, 1. julij 2024

Open

Torek, 2. julij 2024

Open

Sreda, 3. julij 2024

Open

Četrtek, 4. julij 2024

Open

Petek, 5. julij 2024

Open

Sobota, 6. julij 2024

Open

Nedelja, 7. julij 2024

Open

Točke

Poletna šola bo potekala v angleškem jeziku.

Ob zaključku bodo vsi udeleženci dobili potrdilo o sodelovanju.

Z udeležbo na poletni šoli pridobijo udeleženci potrdilo o sodelovanju in naslednje kreditne točke:

Slovenija /Zoom Slovenija + Austrija

študentje (un. in magistrski študij): Slovenija/ Zoom: 2 ECTS, Slovenija + Avstrija: 3 ECTS

študentje doktorskega študijskega programa Arhitektura UL: Slovenija/Zoom: 3 ECTS, Slovenija+Avstrija: 5 ECTS

člani ZAPS: Slovenija/Zoom: 7 T, Slovenija+Avstrija: 10 T

Rok za prijavo

27. junij 2024

Kotizacija

Slovenija + Austrija

Študenti dodiplomskih in magistrskih programov
Slovenija /Zoom 50€
Slovenija + Avstrija 50€

Študenti mreže EUTOPIA (UL)
Slovenija /Zoom 50€
Slovenija + Avstrija 50€

Študenti – člani ICOMOS SI
Slovenija /Zoom 50€
Slovenija + Avstrija 50€

Zaposleni, doktorski študenti
Slovenija /Zoom 190€
Slovenija + Avstrija 390€

Zaposleni, doktorski študenti mreže EUTOPIA (UL)
Slovenija /Zoom 160€
Slovenija + Avstrija 340€

Člani ICOMOS SI
Slovenija /Zoom 100€
Slovenija + Avstrija 300€

Skupine (3+)
Slovenija /Zoom 160€/osebo
Slovenija + Avstrija 390€/osebo

Kotizacija zajema predavanja, delavnice in ekskurzije, vse avtobusne prevoze, bivanje v dvoposteljnih sobah v Avstriji, obroke v Avstriji ter vse vstopnine v Avstriji in v Sloveniji.

Bivanje v Ljubljani si udeleženci uredijo sami.

Informacije: https://www.visitljubljana.com/en/visitors/plan-your-visit/accommodation/

Plačilo

Pred prijavo je obvezno plačilo (potrdilo o plačilu je treba pripeti k prijavnici).

TRR: SI56 0110 0603 0707 895
SWIFT: BSLJSI2X

Namen: »PŠ UL 2024 + ime in priimek udeleženca/udeležencev«

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana

Račun bo izdan po opravljeni storitvi.

Proračunski porabniki

Če ste proračunski porabnik v RS in plačujete na osnovi naročilnice, nam naročilnico z navedenimi imeni udeležencev poletne šole pošljite na naslov trajnostna.dediscina@fa.uni-lj.si. Originalni račun vam bomo po končani poletni šoli poslali na naslov, ki ga boste navedli v prijavnici.